Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

За училището

Неофициални имена: Трикласното петричко училище и „Екзарх Йосиф“ (от името на улицата, на която се помещава)

1913 г. Петричка народна прогимназия „Гоце Делчев“

1922 г. Държавна смесена прогимназия „Гоце Делчев“

1929 г. Народна прогимназия „Гоце Делчев“

1946 г. Първо основно училище „Гоце Делчев“

1949 г. Второ единно (смесено) училище „Гоце Делчев“

1956 г. Трето основно училище „Гоце Делчев“

 

_____________________________________________

 

 

Главни учители/ директори

В периода

     Кочо Мавродиев

1888 – 1896

     … Гърнев

1896 – 1900

     Димитър Гущанов

1900 – 1901

     Стоян Трушков

1901 – 1907

     Профирий Шайнов

1907 – 1910

     Тодор Стоянов Кръстев

1910 – 1912

     Иван Телятинов

1912 – 1920

     Атанас Маджаров

1920 – 1934

     Тодор Стоянов Кръстев

1934 – 1940

     Панайот Хаджимарков

1940 – 1944

     Мария Николчева

1944 – 1951

     Кирил Узунов

1951 – 1956

     Димитър Паскалев

1956 – 1959

     Мария Николчева

1959 – 1964

     Живка Раденкова

1964 – 1974

     Божана Костова

1974 – 1976

     Стойка Благоева

1976 – 1985

     Бончо Банчев

1985 – 1989

     Венера Панчева

1989 – 1997

     Тинка Трайкова (Денишева)

1997 – 1998

     Наташа Аврамова

1998 – 1999

     Георгица Георгиева

1999 – 2005

     Димитър Велев

2005 – 2011

     Цонко Манчев

2011 – 2017

     Симеон Попов

2017 – 2018

     Цонко Манчев

2018 – 2019

     Юлия Касаветова

2019 – днес