Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Обществен съвет

На 04.11.2022г. беше проведено събрание на обществения съвет към Трето основно училище "Гоце Делчев" за избор на ново ръководство. След проведеното гласуване неговият състав е:

 

Иванка Дюзова – Председател

Бояна Ангелова - Секретар

Членове:

Андроника Ризова

Роза Хаулева

Веселка Маламова

Николай Станков

 

Резервни членове:

Женя Манчева

Адриана Ризова

Ивелина Азова

Теодора Ганова

Елена Ночева

Вергиния Гецева

 

Представител на финансиращия орган- Община Петрич:

  Ваня Костова - ст. експерт "Образование и култура"

Резерва: Нина Попова - зам. кмет "Хуманитарни дейности".

 

Успешна и ползотворна работа в името на нашите деца!

 __________________________________________________

ЗАСЕДАНИЯ

Протокол от заседание на 14.11.2019. - ТУК

Протокол от заседание на 27.01.2020. - ТУК

Протокол от заседание на 25.03.2020г. - ТУК

Протoкол от заседание на 08.09.2020г. - ТУК

Протoкол от заседание на 29.03.2021г. - ТУК

Протoкол от заседание на 22.03.2022г. - ТУК

Протoкол от заседание на 27.04.2022г. - ТУК

Протoкол от заседание на 10.05.2022г. - ТУК

Протoкол от заседание на 13.07.2022г. - ТУК

Протoкол от заседание на 12.09.2022г. - ТУК

Протoкол от заседание на 13.09.2022г. - ТУК

Протoкол от заседание на 03.10.2022г. - ТУК

Протокол от заседание на 24.02.2023 - ТУК

Протокол от заседание на 29.03.2023г.   - ТУК