Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Профил на купувача

01 Заповед за откриване на процедура

02 Вътрешни правила за обществени поръчки

03 Обява

04 Информация за публикуване в профил на купувача

05 Документи за участие

06 Протокол от 17.08.2017г.

 

________________________________________

ОБЯВЛЕНИЕ за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ за период от три учебни години – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022

Качено на 04.06.2019 г. Срок за получаване на предложения: 14.06.2019 г., 16:30 ч. ---> ТУК

 

Заповед за определяне на заявител ---> ТУК