Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Училищен екип

Трето основно училище „ГОЦЕ  ДЕЛЧЕВ” – гр. Петрич

                      СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ 2022-2023 г.

     

 Снежана

 Митова

 - Директор

Димитър

Немчев

- Зам.-директор

 Тодор

 Лучков

- Пед. съветник

 Симона

 Стоянова

- Ресурсен учител

 Юлия

 Божинова

- Ст. учител ПГ

Женя

Иванова

- Ст. учител ПГ

 Гергана

 Никова

- Учител ЦДО

Силвия

Ангелова

- Ст. учител 1 клас

Валентина

Стоилова

- Ст. учител 1 клас

 Снежана

 Иванова

- Ст. учител 2 клас

 Мария

 Налджиева

- Ст. учител 2 клас

 Иванка

 Коцалова

- Ст. учител 2 клас

Светозар

 Ангов

-  Учител 3 клас

 Невяна

 Узунова

- Ст. учител 3 клас

 Татяна

 Добрева

- Ст. учител 3 клас

 Снежана

 Кунгалова

- Ст. учител 4 клас

 Звезделина

 Срадкова

- Ст. учител 4 клас

 Христина

 Каракашева

- Ст. учител 4 клас

Анелия Георгиева

- Ст. учител АЕ в нач. етап

Ваня Стоименова - Ст. учител АЕ в нач. етап
Вера Никова-Зайтинова -  Ст. учител ЦДО
Елена

 Немчева

-  Ст. учител ЦДО

 Галина

 Георгиева

- Учител ЦДО

 Мария

 Тушинова

- Ст. учител ЦДО

 Любка

 Ангелова

- Учител ЦДО

 Вера

 Якимова

- Учител ЦДО

 Величка

 Илиева

- Ст. учител ЦДО

 Ваня

 Георгиева

- Ст. учител ЦДО

 Венета

 Дремджиева

- Ст. учител 1 клас

 София  Захова - Учител ЦДО

 Румянка

 Стойкова

- Ст. учител БЕЛ

 Надя

 Вангелова

- Учител БЕЛ

Таня 

Дайреджиева

- Учител БЕЛ

 Мария

 Димова

- Ст. учител Английски език

 Силвия

 Георгиева

- Ст. учител Английски език

Мариана

 Тупарова

- Учител по Математика

 Людмила

 Вардарска

- Ст. учител Математика

 Лина

 Стойкова

- Учител Информационни технологии

 Маргарита

 Шопова

- Ст. учител История

 Гергана

 Стоименова

- Ст. учител География

 Македонка

 Попиванова

- Ст. учител Природни науки

 Гергана

 Йочева

- Учител Биология

 Мария

 Велева

- Ст. учител Музика

 Радка

 Маркова

- Ст. учител Изобразително изкуство

 София

 Стоева

- Учител Технологии и предприемачество

 Николай

 Пиргов

- Ст. учител Физическо възпитание

 Борислав

 Тренчев

- Ст. учител Физическо възпитание