Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Материална база

 

      Децата от подготвителната група и учениците от първи клас се обучават в самостоятелен корпус с отделен вход. Към корпуса на първокласниците е изградено игрище за отдих и спорт. В коридорите има кътове за почивка, стените са осеяни с красиви мозайки и са своеобразна картинна галерия за творбите на малките ученици. Голяма атракция е 400-литров аквариум с декоративни риби. Стаите са обзаведени с едноместни маси за учениците и шкафове за раниците и учебните помагала. Оборудвани са с лаптопи за интерактивно преподаване, както и с мултимедиен проектор.

      Всяка училищна стая има уникален дизайн постигнат с общите усилия на училището и родителите. Училището разполага със столова за хранене, два модерни компютърни кабинета, физкултурен салон, фитнес зала, баскетболно игрище и футболен терен. Има озвучителна уредба с мелодичен звънец за училищни радио предавания и съобщения,видеонаблюдение на входовете и коридорите, WiFi - безжичен интернет в цялото училище.

      В училището има добре обзаведен и оборудван ресурсен кабинет, в който работят ресурсен учител и психолог. Любимо място за учениците в междучасията е кабинета на педагогическия съветник.

      Ежегодно в училището се провеждат различни фестивали, конкурси и спортни турнири. Най-значимите са „Гоце Делчев търси таланти”, „Честит рожден ден, Училище”, „GD велофест”, междуучилищен пленер „Усмивки под дъгата”, турнири по футбол, баскетбол и народна топка, Коледен и Великденски базари и други.

      През 2018 г. ІІІ ОУ “Гоце Делчев” е изцяло обновено по проект за основна реконструкция и модернизация на програма „Региони в растеж“.

 

      Всяка година училището подобрява материалната си база, за да отговаря на съвременните европейски изисквания за добро образование, но най-важни са нашите ученици. Те растат в конкурентна среда и се стараят да бъдат най-добрите. За това и резултатите, който показват на външните оценявания след 4 и 7 клас, на олимпиади, състезания и конкурси винаги са сред най-високите в общината и областта. Ключът към успехите ни се крие в простора и пъстротата на модерното обучение в най-южното основно училище на България.

     ІІІ ОУ “Гоце Делчев” е училище с традиции и бъдеще. Всички усилия са подчинени на главната цел - Всичко с много любов!