Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Проекти

През 2018/2019 учебна година ІІІ ОУ „Гоце Делчев” започва с изцяло обновена база по проект "Региони в растеж". В училищните коридори са разположени шкафчета за учениците по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Осигуряване на ученически шкафчета“.

 

През 2021/2022 учебна година ІІІ ОУ „Гоце Делчев” активно участва в проекти, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проект "Твоят час"

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Иновации в действие"

Проект " Равен достъп в условията на кризи"

________________________