Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Проекти

През 2018/2019 учебна година ІІІ ОУ „Гоце Делчев” започва с изцяло обновена база по проект "Региони в растеж". В училищните коридори са разположени шкафчета за учениците по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Осигуряване на ученически шкафчета“.

 

През 2023/2024 учебна година ІІІ ОУ „Гоце Делчев” активно участва в проекти, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове:

Занимания по интереси

Проект "Успех за теб"

Проект "Иновации в действие"

Проект " Равен достъп в условията на кризи"

Проект "Заедно в изкуствата и спорта"

Национална програма "Оптимизация на вътрешната структура на персонала"

Национална програма "ИКТ в образованието"

 

________________________