Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Свободни места

Свободни места по класове и паралелки за учебната 2020/2021 година:

 

Клас

Разрешен брой

По списък

Свободни места

ПГ а

 

 

   

1 а

22 

17  

  5  

1 б

  22  

21  

  1  

1 в

22  

22 

   0   

2 а

22   

19 

     3     

2 б

22  

22  

  0   

2 в

22  

22  

  0   

3 а

26  

26  

  0   

3 б

25  

25  

  0   

3 в

26  

26  

  0   

4 а

24  

24  

  0   

4 б

24   

24  

 0  

4 в

24  

24  

       0  

5 а

25  

23  

 2  

5 б

25  

19  

 6  

5 в

25  

21  

 4  

6 а

28  

28  

  0   

6 б

28  

28  

 0  

6 в

28   

28  

 0  

7 а

26   

24   

  2   

7 б

26   

24   

  2   

7 в

26   

25   

 1