Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

НВО 7 клас

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО СЛЕД 7 КЛАС  2024г.

Български език и литература - 19 юни 2024 г., начало 9:00 часа

Математика - 21 юни 2024 г., начало 9:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –20 юни 2024 г., начало 9:00 часа

Забележка: За да се яви на изпит по желание, ученикът трябва да подаде заявление .
Всяко заявление трябва да бъде попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника.

 

Заповед на Министъра за определяне датите и график на дейностите за НВО ---> ТУК

 

Заповед за определяне на условия и ред във връзка с дейностите за организиране и провеждане на НВО 7 клас. 

 

Заповед за определяне на училищна комисия ---> 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на 7 клас ---> ТУК

 

Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ---> ТУК