Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

НВО 7 клас

Заповед на Министъра за определяне датите и график на дейностите за НВО ---> ТУК

 

Заповед за определяне на условия и ред във връзка с дейностите за организиране и провеждане на НВО 7 клас. ---> ТУК

 

Заповед за определяне на училищна комисия ---> 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на 7 клас ---> ТУК

 

Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ---> ТУК