Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

История на училището

      Историята на училището започва да се пише в далечната 1888 г. в двора на черквата “Св. Николай”, когато първото светско училище в Петрич става класно. 

      Със съдействието на петричката българска църковна община през 1873 година се открива първото новобългарско училище от йеродякон Агапий Войнов /1833-1902/ от Кюстендил. След него до 1876 година, като учители в града работят Ефтим Поптраянов от Пехчево и Димитър Филипов от Радовиш. В 1876 година след Априлското въстание българското училище е затворено, а гръцкият силогос изпраща в Петрич безплатен гръцки учител.

В 1881 година Урумов от Радовиш прави неуспешен опит да отвори отново българското училище. Училището е отворено от Лазар Теофанов от Мелник, който 15 дни след това е арестуван. Едва на следващата 1882 година училището отваря врати, като главен учител в града става Кочо Мавродиев /1860-1913/ от с. Гайтаниново (Огняново).

      "И така, училището, което започва съществуването си в черковната къща-метох "Св. Петка" при "Св. Николай" в махала Виздол-Варош, минава през изключително тежко развитие. Затваряно, отново отваряно, започнало само с първо отделение и прерастнало в трикласно; дало основа не само на други две начални училища в града, но и в целия район; бедно, но дейно, с гонени и малтрерирани, но упорити учители - поборници на българщината, организатори, общественици, революционери, педагози, талантливи артисти, музиканти и преди всичко хора с високо патриотично съзнание. Трънлив е пътят на училището до Освобождението на Петрич 2012 г., но славно е името му, пребъдва делото му, развива се и процъфтява мисията му." /Летописна книга на училището/

      В началото на ХХ век в Петрич има четири първоначални училища и една прогимназия - Петричка прогимназия „Гоце Делчев”. Името си получава през 1913 г., 10 години след смъртта на Апостола на Македоно-Одринското освободително движение.

 

     През годините училището се премества в различни сгради. От 1929 до 1934 г. се помещава заедно с Петричката гимназия в новопостроената сграда с парите от обезщетението, изплатено от Гърция, във връзка с Петричкия инцидент (сега училище "Христо Смирненски"). На 2 декември 1934 г., тържествено е осветена новата сграда на нашето училище. В него се подслоняват първоначално училище „Екзарх Йосиф” и Петричката прогимназия „Гоце Делчев”. Това е рождената дата на нашето училище. Пръв директор на училището е г-н Тодор Стоянов от гр. Скопие. Училище „Гоце Делчев” се превръща в едно от духовните огнища на Петрич, което е дарило със светлината на знанието и училището 1934човешките добродетели над 5 хиляди ученици. Светлият път на училището продължава и днес- напред и нагоре!

 

     ДНЕС ІІІ ОУ „Гоце Делчев” е модерно основно училище, в което се обучават 514 ученици в 22 паралелки от подготвителен до седми клас. За обучението и реда в училище се грижат 51 високо квалифицирани учители, 3 служители и 8 работници В училището работят една подготвителна група , 12 паралелки- I-IV клас, 9 паралелки V-VIIклас и 12 групи на целодневна организация. Децата от ПГ и учениците от първи клас се обучават в самостоятелни корпуси. 400-литровия аквариум в коридора на първокласниците е магнетично място.В коридорите има кътове за почивка, стените са осеяни с красиви мозайки и са своеобразна картинна галерия за произведенията на малките творци. Всяка училищна стая има уникален дизайн постигнат с общите усилия на училището и родителите. Училището разполага със столова за хранене, два модерни компютърни кабинета, библиотека с богат набор от детска литература, физкултурен салон,баскетболно игрище, футболен терен с изкуствена трева. Има озвучителна уредба с мелодичен звънец за училищни радио предавания и съобщения, видеонаблюдение на входовете и коридорите, WiFi - безжичен интернет в цялото училище.

 

      Училището провежда активна политика за постоянно обновяване и обогатяване на учебната дейност, материалната база, за създаване на по-сигурна среда и разнообразни извънкласни дейности. Ежегодно в училището се провеждат различни фестивали, конкурси и спортни турнири. Най-значимите са „Гоце Делчев търси таланти”, „Честит рожден ден, Училище”, „GD велофест”, междуучилищен пленер „Усмивки под дъгата”, турнири по футбол, баскетбол и народна топка, Коледен и Великденски базари и други.

      Училището се включва активно в реализирането на национални и международни проекти. През 2007/08 учебна година бяха одобрени и се реализираха 4 проекта за развитие на учебната база и извънкласните дейности. Проектът по програма „Коменски” е с партньори от Турция, гр. Елазиг и Испания, гр. Сокоямос. Спечелени бяха и проекти за ритуализация на училището “Честит рожден ден, училище”, достъпна архитектурна среда и други. От 2012 г училището е едно от 81 пилотни училища в страната с ресурсен кабинет за работа с ученици със СОП по Програма “Включващо обучение”. Училището се включии през 2012 г. по проект “УСПЕХ” с 8 клуба. През 2013/14 и 14/15 клубовете са 19 от различни области - хуманитарни, природоматематически, изкуства, спорт. През 2016/17 г. по проект "Твоят час" има организирани 10 клуба за преодоляване на обучителни затруднения и 19 клуба за занимания по интереси. През 2018 училището е одобрено по програма Еразъм + и през май 2019 г. бе домакин на първата среща на партньорите от Полша и Италия.

     

      Училището ни е в полезрението на родни институции и международни организации и ежегодно при нас се провеждат различни мероприятия и изследвания на постиженията на учениците и учителите. През януари 2017 г. се проведе интерактивната компютърна игра "Промени света". Училището ни бе едно от петте училища от област Благоевград, избрано от Дипломатическият институт към МВнР за провеждане на интерактивен час под надслов "Как България променя света като член на Европейския съюз“. През месец февруари 2017 е включено в пилотната фаза на Международното изследване за преподаване и учене TALIS 2018. Участвахме в Международното изследване на уменията по математика и природни науки TIMSS на учениците от 4 клас. А резултатите ни – сред най-добрите.

     От края на 2018 г. ІІІ ОУ “Гоце Делчев” е с напълно реновирани сграда и дворно пространтво по проект за основна реконструкция и модернизация на програмата „Региони в растеж“.

      Всяка година училището подобрява материалната си база, за да отговаря на съвременните европейски изисквания за добро образование, но най-важни са нашите ученици. Те растат в конкурентна среда и се стараят да бъдат най-добрите. За това и резултатите, който показват на външните оценявания след 4 и 7 клас, на олимпиади, състезания и конкурси винаги са сред най-високите в общината и областта. Ключът към успехите ни се крие в простора и пъстротата на модерното обучение в най-южното основно училище на България.

      От учебната 2020/2021г. с решение на МС 584, Трето основно училище "Гоце Делчев" е със статут Иновативно училище, като част от Национална програма -Иновации в действие, Модул 1 и 2 "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието". Иновацията е "Дигитална математика" в начален етап на обучение.

     ІІІ ОУ “Гоце Делчев” е училище с традиции и бъдеще. И всички усилия са подчинени на главната цел:

Училище за всеки ден, през целия живот!

Традиция и бъдеще в образованието!

Всичко с много любов!