Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Административни услуги

 

 

   Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование ---> ТУК

 

   Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища ---> ТУК

 

   Преместване на ученици в държавните и в общинските училища ---> ТУК

 

   Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование ---> ТУК

 

   Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава ---> ТУК