Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Документи

 

 Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес --->  ТУК

 

Заповед септемврийска поправителна сесия --->  ТУК

 

Мерки за повишаване качеството на образованието --->  ТУК

 

Правилник на училището, може да видите ---> ТУК

 

Стратегия за развитие на училището ---> ТУК

 

Етичен кодекс, може да видите ---> ТУК

 

Училищен учебен план, може да видите ---> ТУК

 

Годишен план 2019/20, може да видите ---> ТУК

 

Дневен режим, може да видите ---> ТУК

 

План за квалификационна дейност, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за БУВОТ, може да видите ---> ТУК

 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз, може да видите ---> ТУК

 

График за консултации, може да видите ---> ТУК

 

Заповед за определяне на общесвения съвет ---> ТУК

 

График на класните работи, може да видите ---> ТУК

 

Седмично разписание - първи срок, може да видите ---> ТУК

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище ---> ТУК

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи ---> ТУК

 

Спортен календар, може да видите ---> ТУК

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА -Образование Петрич - линк