Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Програма за междуинституционална квалификация на педагогическите специалисти от Трето ОУ "Гоце Делчев" гр. Петрич и

СУ "Антон Попов" гр. Петрич и квалификационни курсове по отделно на двата колектива --->  ТУК

 

Програма за обучение на педагогическите специалисти от Трето ОУ "Гоце Делчев" гр. Петрич на 18 и 19.11. 2023г. в гр. Банско.

Обучението е по проект "Образование за утрешния ден" на тема: Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност. --->  ТУК