Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Училищен екип

Трето основно училище „ГОЦЕ  ДЕЛЧЕВ” – гр. Петрич

                      СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ

Име

Фамилия

Длъжност

Симеон

Попов

Директор

Борислав

Тренчев

Зам. директор

Людмила

Вардарска

Зам. директор

Димитър

Немчев

РКК

Тодор

Лучков

Пед. съветник

Юлия

Божинова

Ст. учител ПГ

Вера

Никова

Учител ПГ

Елена

Немчева

Учител ЦДО

Силвия

Ангелова

Ст. учител 3 клас

Георги

Петров

Ст. учител 3 клас

Валентина

Стоилова

Ст. учител 3 клас

Снежана

Иванова

Ст. учител 4 клас

Мария

Налджиева

Ст. учител 4 клас

Иванка

Коцалова

Ст. учител 4 клас

Ваня

Георгиева

Ст. учител 1 клас

Невяна

Узунова

Ст. учител 1 клас

Татяна

Добрева

Ст. учител 1 клас

Снежана

Кунгалова

Ст. учител 2 клас

Христина

Каракашева

Ст. учител ЦДО

Роза

Панделиева

Ст. учител 2 клас

Соня

Янчева

Ст. учител 2 клас

Анелия

Георгиева

Ст. учител АЕ в нач. етап

Ваня

Стоянова

Ст. учител АЕ в нач. етап

Галина

Георгиева

Учител ЦДО

Венета

Дремджиева

Учител ЦДО

Мария

Тушинова

Учител ЦДО

Любка

Ангелова

Учител ЦДО

Женя

Иванова

Учител ЦДО

Светозар

Ангов

Учител ЦДО

Величка

Илиева

Учител ЦДО

Румянка

Стойкова

Ст. учител БЕЛ

Снежана

Митова

Ст. учител БЕЛ

Вера

Якимова

Учител БЕЛ

Мария

Димова

Ст. учител АЕ

Силвия

Георгиева

Ст. учител АЕ

Македонка

Попиванова

Ст. учител ХООС и ФА

Славка

Костова

Ст. учител Математика

Лина

Стойкова

Учител Математика и ИТ

Маргарита

Шопова

Ст. учител История

Гергана

Стоименова

Ст. учител География

Георгица

Георгиева

Ст. учител БЗО

Мария

Велева

Ст. учител Музика

Радка

Маркова

Ст. учител ИИ

София

Стоева

 Учител ТП

Николай

Пиргов

Ст. учител ФВС

 Симона

 Стоянова  Ресурсен
     
     
Училищен екип - Изображение 1