Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Документи

  "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА" - линк

 

Правилник на училището, може да видите ---> ТУК

 

Заповед за утвърден училищен план-прием в първи клас ----> ТУК

 

Етичен кодекс, може да видите ---> ТУК

 

Училищен учебен план, може да видите ---> ТУК

 

Годишен план 2017/18, може да видите ---> ТУК

 

Дневен режим, може да видите ---> ТУК

 

План за квалификационна дейност, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за БУВОТ, може да видите ---> ТУК

 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз, може да видите ---> ТУК

 

График за консултации, може да видите ---> ТУК

 

График на класните работи, може да видите ---> ТУК

 

Седмично разписание - втори срок, може да видите ---> ТУК

 

Спортен календар, може да видите ---> ТУК

 

Регламент на "Европейско математическо кенгуру" ---> ТУК

 

Стратегия за развитие на училището ---> ТУК

 

 

Документи - Изображение 1