Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Проекти

През настоящата учебна година ІІІ ОУ „Гоце Делчев” активно участва в проекти, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проект "Твоят час"

________________________

 

Проекти - Изображение 1