Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Свободни места

Свободни места по класове и паралелки за учебната 2018/2019 година:

 

Клас

Разрешен брой

По списък

Свободни места

ПГ а

22

17

5

ПГ б

22

21

1

1 а

23

22

1

1 б

22

22

0

1 в

23

23

0

2 а

22

22

0

2 б

24

24

0

2 в

24

24

0

3 а

23

23

0

3 б

22

22

0

3 в

23

23

0

4 а

22

22

0

4 б

24

24

0

4 в

22

22

0

5 а

28

28

0

5 б

26

25

1

5 в

26

26

0

6 а

26

26

0

6 б

26

23

3

6 в

28

28

0

7 а

26

23

3

7 б

26

24

2

7 в

26

25

1